EĞİTİM PROGRAMLARI

9. SINIF EĞİTİM PROGRAMI

9. Sınıf herkesin bildiği gibi hem lisenin ilk yılı olması hem de TYT sınavının neredeyse tamamının 9. sınıf müfredatından oluşması sebebiyle çok önemli bir yıldır.

Bu sebeple meb müfredatında olan konular tamamiyle işlenirken bir yandan da üniversite hazırlık programı  yürütülür. Öğrencilere bu yılın ne kadar önemli olduğu her fırsatta hissettirilir.
-Branş öğretmenlerinin oluşturduğu zümrelerce belirlenen yardımcı ders kitapları
-Soru bankaları
-Meb kitapları
-Ünite sonu Konu tarama sınavları
-Yaprak testler
-Tarama sınavları sonucuna göre öğrencinin eksikleri tespit edilerek   rehberlik servisi tarafından yazılan zorunlu grup etütleri veya birebir etütler.
-Yazılı sınavlar
-Düzenli olarak yapılan 3 haftada bir genel deneme
-Hafta içi ve hafta sonlarında uygulanan  masa başı grup etüdleri ya da birebir  etütler.( Grup etütleri 4-5 kişilik özel masalarda yapılır.)
-Sınıf rehber öğretmenlerinin  ve branş öğretmenlerinin birlikte ödev takibi.

2016-05-19 (1)

10. SINIF EĞİTİM PROGRAMI

10. sınıf özellikle ayt konularının başladığı tüm branşlarda konuların derinleştiği ilk yıldır.
Bu sebeple meb müfredatında olan konular derinlemesine  işlenirken bir yandan da AYT sınavına hazırlık  yapılır.

-Branş öğretmenlerinin oluşturduğu zümrelerce belirlenen yardımcı ders kitapları
-Soru bankaları
-Meb kitapları
-Yaprak testler
-Ünite sonu Konu tarama sınavları
-Yazılı sınavlar
-Düzenli olarak yapılan 3 haftada bir genel deneme
-Hafta içi ve hafta sonlarında uygulanan  masa başı grup etüdleri ya da birebir  etütler.( Grup etütleri 4-5 kişilik özel masalarda yapılır.)
-Sınıf rehber öğretmenlerinin  ve branş öğretmenlerinin ödev takibi

11. SINIF EĞİTİM PROGRAMI

11.sınıf üniversite sınavına hazırlığın çok daha belirgin olarak hissedildiği bir yıldır.

-Branş öğretmenlerinin oluşturduğu zümrelerce belirlenen yardımcı ders kitapları
-Soru bankaları
-Meb kitapları
-Yaprak testler
-Ünite sonu Konu tarama sınavları
-Yazılı sınavlar
-Düzenli olarak yapılan 2 haftada  bir genel deneme
– 1. dönemden itibaren ders programının içine konmuş TYT dersleri
-Hafta içi ve hafta sonlarında uygulanan  masa başı grup etüdleri ya da birebir  etütler.( Grup etütleri 4-5 kişilik özel masalarda yapılır.)
-Sınıf rehber öğretmenlerinin  ve branş öğretmenlerinin ödev takibi

12. SINIF EĞİTİM PROGRAMI

12. Sınıf TYT VE AYT sınavlarına hazırlığın yapıldığı bir yıldır.

-Branş öğretmenlerinin oluşturduğu zümrelerce belirlenen yardımcı ders kitapları
-Soru bankaları
-Meb kitapları
-Ünite sonuKonu tarama sınavları
-Yaprak testler
-Yazılı sınavlar
-Düzenli olarak yapılan  hafta bir genel deneme.
-Hafta içi ve hafta sonlarında uygulanan  masa başı grup etüdleri ya da birebir  etütler.( Grup etütleri 4-5 kişilik özel masalarda yapılır.)
-Sınıf rehber öğretmenlerinin  ve branş öğretmenlerinin ödev takibi