Rehberlik

Çağımızın yaşantısında rehberlik destek ve hizmetlerinin sunulması zorunluluğu olan bir dönemi gerektirmektedir.

Image

...

 Kurumuzca Sunulan Hizmetler

Birebir danışmanlık hizmetleri

Öğrencilerimizin her birinin ayrı bir dünya olduğu gerçeğini bilerek bütün öğrencilere kişiye özel danışmanlık yapılmaktadır. Bireysel görüşmelerde amaç, öğrencimizin etkili zaman yönetimini gerçekleştirebilmesi yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir.

Aile Bilinçlendirme Seminerleri

Günümüz aile yapısı ve gelişme durumları tek başına yeterlilik arz edememekle birlikte, eğitim sorumluluğunu tek başına ailelere yüklememek, amaç ve hedef ulaşılabilir danışmanlık ve yarar sağlayan rehberlik hizmetlerimiz velilerimizin daha başarılı ebeveynler olarak çocuklarına bu görevlerini yapmaları, misyonumuzun bir parçasını oluşturmaktadır.

Mesleki Tanıtım Seminerleri

Öğrencilerin gelecekteki hayatlarını idame ettirecekleri mesleklerin tanıtılması, öğrenci seminerleri ile onların hangi mesleğe uygun olduklarının tespiti var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılabilmesi sistematik tarama ve test yöntemleri ile aşamalar halinde gerçekleştirilerek tercih oluşturmalarının sağlanmasıdır.

Öğrenciye Özel Ders Çalışma Programı Hazırlama

Öğrenci ile bire bir görüşerek verimli ders çalışmasına yardımcı olacak, kişiye özel ders programı hazırlanır.

Danışman Öğretmen Atama ( Koçluk Sistemi)

“Her öğretmen bir yaşam koçudur” cümlesinden hareketle tüm öğrencilerimize danışman öğretmen atanmaktadır. Danışman öğretmen öğrencisinin tüm branşlardaki durumunun takibini yapar.