Eğitimlerimiz

Home / Eğitimlerimiz

Mutlu Olurlarsa Başarılı da Olurlar

Picture
İspat Kolejinde her öğrencimiz bizim için ayrı bir değer farklı bir dünyadır. Herşeyden önce mutlu olmaları bizim için esastır. Biliyoruz ki mutlu olurlarsa motive olurlar motive olurlarsa başarırlar.

Butik Eğitim

Gerçek butik eğitim, sadece sınıf mevcudunun az olması ile değil toplam okul kontenjanının da az olması ile sağlanır. İspat kolejinde toplam öğrenci kontenjanı sadece 250 kişidir. Bu sayının verdiği güç ile bütün öğrencilerimizle özel olarak ilgilenilir. Her öğrencinim bir danışman öğretmeni (öğrenci koçu) vardır. Onlara tek tek zaman ayırarak, gelecek planlaması ve hedef belirleme çalışmaları yapılır. Öğrencinin gelebileceği en üst seviyeye gelmesi için alanında uzman öğretmenlerimiz ve veli işbirliği ile çalışmalar yapılır. Gerçek anlamda ‘’özel okul’’u butik eğitimi hissedeceğiniz İspat Koleji’nde başarı kaçınılmazdır.

Yabancı Dil

Günümüz dünyasında yabancı dil eğitimi gelişmiş tüm ülkelerin eğitim programlarının önceliğindedir. İngilizce artık dünyanın ortak dili olmuştur. İspat Kolejinde her öğrencinin en az bir yabancı dilde kendini ifade edebilecek seviyede yabancı dil öğrenmesi esastır. Önceliklerimiz içinde olan yabancı dil eğitimi özellikle 9. ve 10. sınıfta yoğun olarak Türk ve yabancı (native speaker) ingilizce öğretmenlerimiz tarafından verilir.

Akıl Oyunları

Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl oyunları, öğrencilerin zihinlerini açar ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlar. Haftalık ders programında yer alan akıl oyunları derslerimiz ile öğrencilerimiz hem eğlenirler hem de akıl yürütme yeteneklerini geliştirirler. Bu sayede hızlı karar verme, bir sonra ki adımı düşünme, olasılık mantığını geliştiren bu oyunlarla ileriyi görme, planlama, kıyaslama ve mantıksal bütünleme becerilerini geliştirirler.

Rehberlik

Öğrencilerimizin her birinin ayrı bir değer olduğu gerçeğini bilerek, bütün öğrencilerimize kişiye özel danışmanlık yapılmaktadır. Yapılan bireysel görüşmelerde amaç, öğrencimizin etkili zaman yönetimini gerçekleştirebilmesi, yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir. Öğrenci ile birebir görüşerek verimli ders çalışmasına yardımcı olacak kişiye özel ders programı hazırlanır ve takibi düzenli olarak gerçekleştirilir.
‘’Her öğretmen bir yaşam koçudur’’ cümlesinden hareketle tüm öğrencilerimize danışman öğretmen atanmaktadır. Danışman öğretmenlerimiz öğrencisinin tüm branşlardaki durumunun takibini yapar. Her ay düzenli olarak rehber öğretmen ve danışman öğretmen (öğrenci koçu) tarafından öğrenci değerlendirmesi yapılır ve velilerimize düzenli olarak bilgi aktarılır.

Spor

İspat Kolejinde spor olmazsa olmazımız. Sporun öğrencilerimize kazandırdığı en önemli özellikler işbirliği, paylaşım, yardımlaşma ve rekabet duygularının gelişmesidir. Takım sporları çocukların yalnızca bedensel olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da diğer bireysel sporlara göre daha fazla gelişimini sağlamaktadır. Bu sebeple okulumuzda kurulacak Basketbol, Futbol, ve Voleybol takımları ile öğrencilerimizin gelişmeleri desteklenecektir.

Laboratuvar

Günümüz teknolojilerine uygun olarak tasarlanan Fen ve Bilişim laboratuvarlarımızda yaşayarak öğrenmeden yola çıkarak, öğretilen tüm konular ile ilgili deneysel çalışmalar ve aktiviteler yapılır. Bu sayede öğrencilerin konuları daha iyi kavramaları ve ileriki yıllarda soru çözme yeteneklerine katkı sağlanır.

Yükseköğretime Hazır Bireyler Yetiştiriyoruz!